Запрошуємо до участі у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції
від Громадської організації Центр міжнародних зв’язків України

«Актуальні питання розвитку історії та культури України та світу»

14-15 березня 2019 року
Київ, Україна

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, аспіранти, здобувачі, а також інші молоді науковці

Форма проведення конференції: заочна

Кінцевий строк подання матеріалів: 10 березня 2019 р. (включно)

Мова написання матеріалів: українська, російська, англійська. 

Обсяг матеріалів: від 2 до 5 сторінок.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:
1. Актуальні проблеми історичних наук (історія України, всесвітня історія, історіографія, археологія, антропологія, джерелознавство, етнологія);
2. Актуальні проблеми соціології (теорія та історія соціології, методологія та методи соціологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, спеціальні та галузеві соціології);
3. Актуальні проблеми філософії (історія філософії, соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, онтологія, гносеологія, феноменологія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство, богослов’я);
4. Актуальні проблеми політології (теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси, політична культура та ідеологія, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку). 

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах і. є обов’язковою.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Тези доповіді подаються однією з робочих мов конференції, набрані в редакторі Microsoft Word

(шрифт «Times New Roman», розмір – 14, інтервал – 1,5), всі поля – 2 см.

Обсяг тез 2-5 сторінки.

Організаційний внесок становить 250 гривень (для учасників з України) і витрачається на організацію конференції, верстку електронного зібрнику тез конференції, виготовлення іменного сертифіката учасника.

 

На електронну адресу cirukraine@ukr.net надіслати тези, оформлені згідно з вказаними вимогами та заявки на участь

Публікаційний внесок сплачується після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку (реквізити надаються редакцією).

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *